Posts Tagged 'valencià'

Sessió 24

DESCRIPCIÓ DE LA SESSIÓ

M’havia proposat els  objectius següents:

  • Acordar una pauta de revisió U2
  • Negociar la tasca de la U3
  • Comparar diferents models
  • Repassar la morfologia verbal
  • Reconèixer els trets del valencià

ANÀLISI I REFLEXIÓ DESPRÉS DE LA SESSIÓ

  • Punts forts

Com he anat lligant els diferents continguts. Hem aprofitat un text en valencià per reconèixer els trets diferencials.

  • Punts febles

He ajornat la pauta de revisió per als comentaris.

Em  sembla que no els ha fet gaire gràcia la tasca ni el plantejament de la unitat. Els ha costat observar els models de textos. Ni hi havia alguna que aprofitava mentre la companya feia la feina per mirar un model d’examen del D.

S’han queixat de la dificultat de deixar un comentari amb una determinada extensió.

QUÈ ES POT MILLORAR? COM HO FARÉ?

  • Si demano un comentari per opinar no puc limitar nombre de paraules. S’han queixat que ho han tingut magre per redactar el text.

DESCRIPCIÓ DE LA PROPERA CLASSE

Estaria bé muntar com a activitat la traducció del decàleg de Rebecca Blood.

ASPECTES QUE CAL RECORDAR

La revisió dels comentaris sobre l’Estat del benestar