Posts Tagged 'signes de puntuació'

Sessió 18a

DESCRIPCIÓ DE LA SESSIÓ

M’havia proposat els següents objectius.

  • Repassar els usos dels signes de puntuació
  • Reconèixer l’estructura argumentativa
  • Reconèixer-ne els elements: tesi i arguments
  • Reconèixer els tipus d’arguments

ANÀLISI I REFLEXIÓ DESPRÉS DE LA SESSIÓ

  • Punts forts

M’ho vaig passant bé corregint les oracions (anàlisi sintàctica).

  • Punts febles
  • Sessió xiclet. No vaig temporalitzar bé la sessió. Per tant, només vaig arribar a fer un dels objectius previstos. És un aspecte que no milloro mai. He de mirar de ser estricte amb els temps prefixat. Els va cansar les dues activitats perquè ja van començar a preguntar: per què servia l’anàlisi sintàctica? Quan s’havien de matricular per la prova? Això mentre corregíem i aclaríem dubtes.

QUÈ ES POT MILLORAR? COM HO FARÉ?

  • S’ha de revisar el material que va elaborar Àlex Fernàndez i Bourdiol: Signes de puntuació. Hi falten exemples per veure l’ús de la coma a l’hora de separar adversatives, subordinades… S’han d’eliminar els singes danoninos. Per tant, també s’hauria de treure l’ús de les comes en explicatives i aposicions. Cal aprofundir més en l’ús del punt: a part, altres usos, etc. Per tant, s’hauria d’ordenar els signes jeràrquicament (punt, punt i coma, coma, els dos punts, els punts supensius (hi falta l’exemple d’enumeració inacabada) i els signes d’entonació

DESCRIPCIÓ DE LA PROPERA CLASSE

Prosseguir amb els objctius que no hem pogut fer.

ASPECTES QUE CAL RECORDAR

Revisió de l’activitat Puntualitzem.

Cal seguir els resums i articles d’opinió dels blocs personal.

Mirar les reflexions de l’inici de curs