Posts Tagged 'revisió de textos'

Sessió 36

DESCRIPCIÓ DE LA SESSIÓ

M’havia proposat els  objectius següents:

 • Saber reconèixer la funció sintàctica
 • Saber analitzar una or. Sub. Substantiva
 • Reflexionar com a lectors d’un text argumentatiu
 • Reconèixer les errades dels textos
 • Saber la diferència entres sinònim, antònim i hipònim
 • Fer un dictat

ANÀLISI I REFLEXIÓ DESPRÉS DE LA SESSIÓ

Vam repetir la valoració amb les altres entrades. Vam poder fer els esquemes de dues i comparar-los amb el que havien preparat. Van anar més rodat. Potser es deu que eren més travats. Revisem entrades unitat 4 / Planificant una entrada / Base d’orientació unitat 3-4 bis

Van confessar que es comencen a atrevir-se a fer servir la tipografia. Anem avançant.

Final de la sessió eufòric: les vaig felicitar perquè hi veia ja progressos. Van sortir de l’aula ben estarrufades i jo, també.

QUÈ ES POT MILLORAR? COM HO FARÉ?

DESCRIPCIÓ DE LA PROPERA CLASSE

ASPECTES QUE CAL RECORDAR

Sessió 35

DESCRIPCIÓ DE LA SESSIÓ

M’havia proposat els  objectius següents:

 • Reflexionar com a lectors d’un text argumentatiu
 • Saber fer la substitució pronominal
 • Saber reconèixer la funció sintàctica
 • Saber analitzar una or.  Sub. substantiva

ANÀLISI I REFLEXIÓ DESPRÉS DE LA SESSIÓ

Vam elaborar una base d’orientació (Base d’orientació unitat 3-4 bis) , però ara des del punt de vista com a lector. Estic  satisfet del resultat. Va anar molt bé per poder comprovar-ne l’estructura del text (la conducció) . Vam intentar elaborar-ne un esquema. ens va costar Això també va anar molt bé per comparar els esquemes de la sessió anterior (Planificant una entrada) perquè hi havia una tempesta d’idees tant en els primers paràgrafs com en el darrer. Només n’hi havia un que estava ben bastit (precisament el que responia a les preguntes que li vaig plantejar en la sessió anterior). Analitzant el text, vam descobrir què passava. L’autora tenia entès que una introducció havia de situar el tema des d’un punt de vista d’autoritat o d’especialista. Per dir-ho en unes altres paraules, elabora com si s’examinés. Vam riure quan li vaig preguntar si el Cuní l’havia trucada aquest matí per assistir al programa per parlar de sinistralitat. Vam recordar els consells de la Rebecca Blood havíem de parlar de les nostres aficions o de les nostres experiències ja que les sabem transmetre. Quina alegria quan ajudes a detectar un error i ha poder superar-lo.

QUÈ ES POT MILLORAR? COM HO FARÉ?

El curiós és que les altres companyes també volien que analitzéssim els seus textos.

DESCRIPCIÓ DE LA PROPERA CLASSE

ASPECTES QUE CAL RECORDAR

Sessió 31a

DESCRIPCIÓ DE LA SESSIÓ

M’havia proposat els  objectius següents:

 • Fer una subhasta d’errades
 • Presentar plans de revisió
 • Reconèixer els tipus de pronoms de relatiu
 • Elaborar una base d’orientació
 • Corregir la prova

ANÀLISI I REFLEXIÓ DESPRÉS DE LA SESSIÓ

 • Punts forts

Es va produir el moment màgic de l’aprenentatge cooperatiu. Dues parelles, espontàniament, van dur a la pràctica la tutoria entre iguals: un alumne aclaria els dubtes del company.

 • Punts febles

Tinc la sensació que la vaig espifiar en la posada en comú. Ja em van haver de donar el rol d’autoritat. Havia d’haver fet que fossin ells que responguessin a les dues preguntes (Quins pronoms tenim? Quan els fem servir?)

Vaig cremar una bona activitat, la de la subhasta. Però m’agrada quan proposen solucions a les errades dels companys. Per cert, ja em van dir que identificaven de qui eren les errades. Es llegeixen.

No hi va haver nassos de treballar el pla de millora de les entrades. Demà  és l’última sessió en què ho puc plantejar.

QUÈ ES POT MILLORAR? COM HO FARÉ?

 • Per treballar els diferents objectius d’una tasca, caldrà plantejar activitats descontextualitzades per no afartar sobre el tema de la tasca.
 • Miraré de fer un millor seguiment en les activitats de grup. Potser havia d’haver intervingut en el grup en què no es va debatre sinó que dos membres van polemitzar.

DESCRIPCIÓ DE LA PROPERA CLASSE

Haurem de treballar els dialectes insulars, elaborar la base d’orientació a l’hora de preparar una argumentació  i començar la unitat 3.

ASPECTES QUE CAL RECORDAR

L’article de Joan-Tomàs Pujolà i Begoña Montmany: Más allá de lo escrito

http://www.gabinetecomunicacionyeducacion.com/files/adjuntos/M%C3%A1s%20all%C3%A1%20de%20lo%20escrito%20la%20hipertextualidad%20y%20la%20multimodalidad%20en%20los%20blogs%20como%20estrategias%20discursivas%20de%20la%20comunicaci%C3%B3n%20digital.pdf

M’han donat pautes o idees per posar en pràctica. Em sembla que ho deixaré per a la propera unitat. D’aquí pot sortir un tutorial (programa d’aprenentatge; fes-te fotre, no seria més fàcil tutorial)