Posts Tagged 'planificar una entrada de bloc'

Sessió 34

DESCRIPCIÓ DE LA SESSIÓ

M’havia proposat els  objectius següents:

  • Saber formar mots compostos: renecs
  • Elaborar la base d’orientació
  • Planificar una entrada
  • Presentar l’esquema
  • Elaborar un esborrany
  • Llegir a un company perquè el valori

ANÀLISI I REFLEXIÓ DESPRÉS DE LA SESSIÓ

Vam fer l’activitat dels renecs. Els va fer molta gràcia l’activitat. Ho vaig justificar que era Carnaval i que treballàvem en aquesta unitat els registres i la composició. A una alumna li sonaven tots perquè la seva mare era pagesa. Vam repassar els oficis renegaires: carreters, pagesos i paletes.

No les tenia totes amb la planificació de l’entrada. Sessió kamikaze: ho pot anar molt bé si tots hi posem el coll o pot ser un desastre si no vénen amb ganes. Em sembla que l’elaboració de la base d’orientació va anar prou bé. Planificar el text, també. Ara, no hi havia manera de preparar la meva entrada. En vaig pensar en dues!!

Problema de comunicació en l’esquema. Recordaven els passos que havíem fet en el qüestionari per reflexionar la situació comunicativa. En canvi, m’hauria agradat que presentessin un esquema. Ara bé, va anar molt bé suggerir-los propostes per millorar el text. M’ho vaig passar molt bé.

Pijada: vaig filmar en vídeo els esquemes dels textos de la pissarra.

QUÈ ES POT MILLORAR? COM HO FARÉ?

Caldrà insistir més

DESCRIPCIÓ DE LA PROPERA CLASSE

Revisió de les entrades

ASPECTES QUE CAL RECORDAR

Em passa com els de distància, tot i que han de millorar en la redacció. es nota una millora. ja n’he llegida una. Ha passat de fer un sol paràgraf a tres.