Posts Tagged 'nord-occidental'

Sessió 27

DESCRIPCIÓ DE LA SESSIÓ

M’havia proposat els  objectius següents:

  • Reconèixer els trets del nord-occ.
  • Repàs de la morfologia verbal
  • Fenòmens de fonètica:
  • Dictat

ANÀLISI I REFLEXIÓ DESPRÉS DE LA SESSIÓ

  • Punts forts

Ha anat molt bé el repàs de l’imperatiu, aprofitant els consells. D’entrada, s’han fet un embolic, però a mesura que hem anat desenvolupant els diferents exercicis ho han vist clar. He recordat les fases que va plantejar l’Olga Esteve: sacsejada (1r exercici) i bastiment (conjugació dels presents per saber com fem l’imperatiu).

Això ha influït per la resta de la sessió. Han deduït els fenòmens fonètics, sobretot la persona que li costa més. Crec que se n’ha anat prou satisfeta.

  • Punts febles

QUÈ ES POT MILLORAR? COM HO FARÉ?

DESCRIPCIÓ DE LA PROPERA CLASSE

Fem la posada en comú del plantejament de la situació comunicativa.

ASPECTES QUE CAL RECORDAR