Posts Tagged 'conflictes a l’aula'

Sessió 20

DESCRIPCIÓ DE LA SESSIÓ

M’havia proposat els  objectius següents:

  • Repassar l’ús dels determinants
  • Repassar la puntuació
  • Reconèixer l’estructura argumentativa

ANÀLISI I REFLEXIÓ DESPRÉS DE LA SESSIÓ

  • Punts forts

Em sembla que va anar prou bé com vam repassar l’ús dels indefinits i dels possessius.

També els va agradar la manera com els vaig plantejar l’activitat del text del trobador.

  • Punts febles
  • Petita crisi: que n’ és  de difícil el català! Això no es diu?!! Com resols quan l’alumnat et planta cara i se’n fot de la norma? Mires de treure la cara amable i t’empesques que és l’etern conflicte de la majoria de llengües: el distanciament entre normativa i ús quotidià; per tant, el conflicte entre fixar i quotidianitat… Després t’escupen és que el parlem molt malament! Són aquests moment que t’hauries de sortir de la motxilla un divà i una butaca una bloc de notes a sobre del genoll i hauries d’interrogar a l’alumna: “perdoni, per què s’hi fot tan de cul?”
  • Més qüestionament: una alumna no va saber veure la diferència entre tesi i arguments. Potser havia banalitzat massa l’estructura argumentativa. No va servir el recurs de les preguntes (què en penso?, per què?, Per tant…)

QUÈ ES POT MILLORAR? COM HO FARÉ?

  • S’ha de revisar el material que va elaborar Àlex Fernàndez i Bourdiol: Signes de puntuació. Hi falten exemples per veure l’ús de la coma a l’hora de separar adversatives, subordinades… S’han d’eliminar els singes danoninos. Per tant, també s’hauria de treure l’ús de les comes en explicatives i aposicions. Cal aprofundir més en l’ús del punt: a part, altres usos, etc. Per tant, s’hauria d’ordenar els signes jeràrquicament (punt, punt i coma, coma, els dos punts, els punts supensius (hi falta l’exemple d’enumeració inacabada) i els signes d’entonació

DESCRIPCIÓ DE LA PROPERA CLASSE

Prosseguir amb els objectius que no hem pogut fer. Per tant, cal continuar amb la revisió dels resums, practicar l’estructura argumentativa (article de Bassas?) i continuar amb els determinants , tot i que no en trobo el material.

ASPECTES QUE CAL RECORDAR

Cal seguir els resums i articles d’opinió dels blocs personal.

Mirar les reflexions de l’inici de curs (ho deixo per a aquest cap de setmana)