Posts Tagged 'base d’orientació'

Sessió 35

DESCRIPCIÓ DE LA SESSIÓ

M’havia proposat els  objectius següents:

 • Reflexionar com a lectors d’un text argumentatiu
 • Saber fer la substitució pronominal
 • Saber reconèixer la funció sintàctica
 • Saber analitzar una or.  Sub. substantiva

ANÀLISI I REFLEXIÓ DESPRÉS DE LA SESSIÓ

Vam elaborar una base d’orientació (Base d’orientació unitat 3-4 bis) , però ara des del punt de vista com a lector. Estic  satisfet del resultat. Va anar molt bé per poder comprovar-ne l’estructura del text (la conducció) . Vam intentar elaborar-ne un esquema. ens va costar Això també va anar molt bé per comparar els esquemes de la sessió anterior (Planificant una entrada) perquè hi havia una tempesta d’idees tant en els primers paràgrafs com en el darrer. Només n’hi havia un que estava ben bastit (precisament el que responia a les preguntes que li vaig plantejar en la sessió anterior). Analitzant el text, vam descobrir què passava. L’autora tenia entès que una introducció havia de situar el tema des d’un punt de vista d’autoritat o d’especialista. Per dir-ho en unes altres paraules, elabora com si s’examinés. Vam riure quan li vaig preguntar si el Cuní l’havia trucada aquest matí per assistir al programa per parlar de sinistralitat. Vam recordar els consells de la Rebecca Blood havíem de parlar de les nostres aficions o de les nostres experiències ja que les sabem transmetre. Quina alegria quan ajudes a detectar un error i ha poder superar-lo.

QUÈ ES POT MILLORAR? COM HO FARÉ?

El curiós és que les altres companyes també volien que analitzéssim els seus textos.

DESCRIPCIÓ DE LA PROPERA CLASSE

ASPECTES QUE CAL RECORDAR

Sessió 34

DESCRIPCIÓ DE LA SESSIÓ

M’havia proposat els  objectius següents:

 • Saber formar mots compostos: renecs
 • Elaborar la base d’orientació
 • Planificar una entrada
 • Presentar l’esquema
 • Elaborar un esborrany
 • Llegir a un company perquè el valori

ANÀLISI I REFLEXIÓ DESPRÉS DE LA SESSIÓ

Vam fer l’activitat dels renecs. Els va fer molta gràcia l’activitat. Ho vaig justificar que era Carnaval i que treballàvem en aquesta unitat els registres i la composició. A una alumna li sonaven tots perquè la seva mare era pagesa. Vam repassar els oficis renegaires: carreters, pagesos i paletes.

No les tenia totes amb la planificació de l’entrada. Sessió kamikaze: ho pot anar molt bé si tots hi posem el coll o pot ser un desastre si no vénen amb ganes. Em sembla que l’elaboració de la base d’orientació va anar prou bé. Planificar el text, també. Ara, no hi havia manera de preparar la meva entrada. En vaig pensar en dues!!

Problema de comunicació en l’esquema. Recordaven els passos que havíem fet en el qüestionari per reflexionar la situació comunicativa. En canvi, m’hauria agradat que presentessin un esquema. Ara bé, va anar molt bé suggerir-los propostes per millorar el text. M’ho vaig passar molt bé.

Pijada: vaig filmar en vídeo els esquemes dels textos de la pissarra.

QUÈ ES POT MILLORAR? COM HO FARÉ?

Caldrà insistir més

DESCRIPCIÓ DE LA PROPERA CLASSE

Revisió de les entrades

ASPECTES QUE CAL RECORDAR

Em passa com els de distància, tot i que han de millorar en la redacció. es nota una millora. ja n’he llegida una. Ha passat de fer un sol paràgraf a tres.

Sessió 23

DESCRIPCIÓ DE LA SESSIÓ

M’havia proposat els  objectius següents:

 • Reconèixer els trets dialectals del balear i alguerès.
 • Elaborar una base d’orientació per  a les argumentacions
 • Negociar una pregunta per debatre en el bloc

ANÀLISI I REFLEXIÓ DESPRÉS DE LA SESSIÓ

 • Punts forts

Ja m’imaginava cares d’ensopiment perquè no els agrada els dialectes, però van anar prou bé les activitats;  tot i que eren repetides.

La base d’orientació i la negociació.

 • Punts febles

Cares d’escepticisme, per no dir d’avorriment.

No vaig tenir temps de mirar-me la correcció de l’exercici, però va servir per veure qui es pren seriosament el curs i qui no.

Vam tenir problemes tècnics del directe. No vam poder escoltar el final de la cançó de la Franca Masu, però així va donar més sentit la posada en comú.

QUÈ ES POT MILLORAR? COM HO FARÉ?

 • A mi, em va agradar com va quedar la sessió: mediterraneïtat. A més, va anar molt bé comparar els dos dialectes perquè tenen bastants trets en comú a part de les dues cantants.
 • He de comprometre’m a preparar-me més a consciència la classe, si fa vint anys que ho faig així?

DESCRIPCIÓ DE LA PROPERA CLASSE

Hem d’entrar a fer la unitat 3, però caldria abans negociar l’avaluació d’aquesta unitat.

ASPECTES QUE CAL RECORDAR

Cal preparar les dues entrades del bloc: una per al debat i l’altra perquè reconeguin varietats dialectals (el programa de les jornades de Tortosa és un Potosí).