Posts Tagged 'aprenentatge cooperatiu'

Sessió 31a

DESCRIPCIÓ DE LA SESSIÓ

M’havia proposat els  objectius següents:

  • Fer una subhasta d’errades
  • Presentar plans de revisió
  • Reconèixer els tipus de pronoms de relatiu
  • Elaborar una base d’orientació
  • Corregir la prova

ANÀLISI I REFLEXIÓ DESPRÉS DE LA SESSIÓ

  • Punts forts

Es va produir el moment màgic de l’aprenentatge cooperatiu. Dues parelles, espontàniament, van dur a la pràctica la tutoria entre iguals: un alumne aclaria els dubtes del company.

  • Punts febles

Tinc la sensació que la vaig espifiar en la posada en comú. Ja em van haver de donar el rol d’autoritat. Havia d’haver fet que fossin ells que responguessin a les dues preguntes (Quins pronoms tenim? Quan els fem servir?)

Vaig cremar una bona activitat, la de la subhasta. Però m’agrada quan proposen solucions a les errades dels companys. Per cert, ja em van dir que identificaven de qui eren les errades. Es llegeixen.

No hi va haver nassos de treballar el pla de millora de les entrades. Demà  és l’última sessió en què ho puc plantejar.

QUÈ ES POT MILLORAR? COM HO FARÉ?

  • Per treballar els diferents objectius d’una tasca, caldrà plantejar activitats descontextualitzades per no afartar sobre el tema de la tasca.
  • Miraré de fer un millor seguiment en les activitats de grup. Potser havia d’haver intervingut en el grup en què no es va debatre sinó que dos membres van polemitzar.

DESCRIPCIÓ DE LA PROPERA CLASSE

Haurem de treballar els dialectes insulars, elaborar la base d’orientació a l’hora de preparar una argumentació  i començar la unitat 3.

ASPECTES QUE CAL RECORDAR

L’article de Joan-Tomàs Pujolà i Begoña Montmany: Más allá de lo escrito

http://www.gabinetecomunicacionyeducacion.com/files/adjuntos/M%C3%A1s%20all%C3%A1%20de%20lo%20escrito%20la%20hipertextualidad%20y%20la%20multimodalidad%20en%20los%20blogs%20como%20estrategias%20discursivas%20de%20la%20comunicaci%C3%B3n%20digital.pdf

M’han donat pautes o idees per posar en pràctica. Em sembla que ho deixaré per a la propera unitat. D’aquí pot sortir un tutorial (programa d’aprenentatge; fes-te fotre, no seria més fàcil tutorial)