Archive Page 2

Sessió 30

DESCRIPCIÓ DE LA SESSIÓ

M’havia proposat els  objectius següents:

 • Presentar plans de revisió
 • Fer una subhasta d’errades
 • Reconèixer les oracions de relatiu
 • Saber quins són els factors que determinen el registre
 • Elaborar una base d’orientació

ANÀLISI I REFLEXIÓ DESPRÉS DE LA SESSIÓ

 • Punts forts

Em va semblar que va anar prou bé les preguntes abans de posar-nos amb el relatius.

Va semblar que al començament no els feia gaire gràcia la subhasta.  No va ser fins a la tercera frase que es van animar.

 • Punts febles

Ara bé hi va haver alguna alumna que li va costar entendre els exercicis. Va funcionar l’aprenentatge col·laboratiu, perquè una companya que ho va captar de seguit va mirar de fer-li-ho entendre.

Havia d’haver reservat la subhasta per a la propera sessió perquè disposéssim de més temps.

No va tenir gaire ressò la piulada demanant aportacions al debat.

Seguiment de l’activitat i els criteris avaluatius.

QUÈ ES POT MILLORAR? COM HO FARÉ?

 • per comparar les dues versions de l’article, hauria d’haver fet acordar uns criteris per comparar-los.

DESCRIPCIÓ DE LA PROPERA CLASSE

Caldrà acabar la subhasta.

ASPECTES QUE CAL RECORDAR

els cigrons per poder comprar les frases.

Sessió 29

DESCRIPCIÓ DE LA SESSIÓ

M’havia proposat els  objectius següents:

 • Fer la posada en comú de la planificació
 • Aplicar una de les tècniques de revisió
 • Conèixer les tècniques x millorar l’estil

ANÀLISI I REFLEXIÓ DESPRÉS DE LA SESSIÓ

 • Punts forts

Em va agradar com vaig plantejar el repàs del qüestionari de  la planificació de l’entrada. Vaig notar algunes reticències a l’hora de reflexionar. Volen ensenyament tradicional, tot ben mastegat.

Va ser interessant el debat que es va produir mentre em revisaven el text. Em vaig posar en el seu lloc quan comentem els textos: l’acarnissament. Hauria d’haver gravat la discussió. “No m’acaba d’agradar l’estil. No sé dir per què, però em recordes com escric.” “ Al final quants són dos o tres els Pet Shop Boys? Què m’importa tanta descripció” “Ah, si haguéssiu llegit l’entrada, hauríeu vist que hi ha penjat uns vídeos que t’ajuden a entendre el text.”Vaig sortir un pèl capcot, però amb ganes de revisar l’entrada.

Els va agradar que els fes cinc cèntims de com vaig preparar i redactar l’entrada. Vaig ignorar les idees principals de dos paràgrafs.

 • Punts febles

“Fem alguna cosa o m’adormo?” reacció ocasionada pel fet a observar i analitzar textos.

QUÈ ES POT MILLORAR? COM HO FARÉ?

Quant a la reflexió del qüestionari de la planificació, hauria d’haver fet adonar-los com agrupem les idees (els aspectes pel quals interroguen).

Hauríem de fer més vegades l’intercanvi de rols, posar-nos en lloc dels alumnes. I ells també.

Cal una entrada explicant tot el procés.

DESCRIPCIÓ DE LA PROPERA CLASSE

ASPECTES QUE CAL RECORDAR

Sessió 28

DESCRIPCIÓ DE LA SESSIÓ

M’havia proposat els  objectius següents:

 • Reflexionar sobre el procés d’escriptura.
 • Prendre’n consciència
 • Conèixer les tècniques x millorar l’estil
 • Aplicar una de les tècniques de revisió

ANÀLISI I REFLEXIÓ DESPRÉS DE LA SESSIÓ

 • Punts forts

Els va agradar que aclaríssim els dubtes de l’anàlisi sintàctica.

També els va agradar molt el qüestionari del Dani Cassany. Es van sorprendre de la puntuació: la majoria són escriptores expertes. La sessió en orris! QÜESTIONARI D’ESCRIPTOR

Se’n va anar ufanoses de les reflexions que els vaig fer:

Com havia anat de bé la sessió anterior. No els vaig saber explicar que la deducció és complicada a l’inici, però que  et condueix cap a l’aclariment. Això va ser cabdal perquè a la nova proposta de deducció es van adonar dels fenòmens fonètics.

També els vaig confessar que m’havien agradat llegir les entrades que havien publicat.

 • Punts febles

Ens vam estendre estona amb la correcció de l’exercici d’anàlisi sintàctica.

Suposo que és per l’estrès, però em va venir la xorritis. Només els feia que dir parides, explicar anècdotes, etc.

QUÈ ES POT MILLORAR? COM HO FARÉ?

 • + Reflexions que vaig deixar anar:
 • A quina edat aprenem la llengua? com l’hem apresa? Quan es complica: quan ens escolaritzen.
 • Atac contra l’acadecimisme: tot s’ha de categoritzar i sistematitzar.
 • Vaig confessar que fins fa poc vaig aprendre a diferenciar el C Pred. quan concorda amb el CD. ja em costava veure’l en llatí. Em passava el mateix:  ignorava la diferència entre un CN i un CPred. Cal recordar per què el CPred és un complement verbal encara que concordi amb un SN (en funció de CD). El verb (dur) exigeix què i com duus aquest què; mentre que un CN mai demana que interroguem el verb sinó el nucli del SN. (em caurà una clatellada dels de Leer.es)

DESCRIPCIÓ DE LA PROPERA CLASSE

Hem de reciclar aquesta sessió.

ASPECTES QUE CAL RECORDAR

cal que corregim els consells traduït

cal parlar de la Setmana Blanca

haurem de plantejar que facin la prova de simulacre de nou

Sessió 27

DESCRIPCIÓ DE LA SESSIÓ

M’havia proposat els  objectius següents:

 • Reconèixer els trets del nord-occ.
 • Repàs de la morfologia verbal
 • Fenòmens de fonètica:
 • Dictat

ANÀLISI I REFLEXIÓ DESPRÉS DE LA SESSIÓ

 • Punts forts

Ha anat molt bé el repàs de l’imperatiu, aprofitant els consells. D’entrada, s’han fet un embolic, però a mesura que hem anat desenvolupant els diferents exercicis ho han vist clar. He recordat les fases que va plantejar l’Olga Esteve: sacsejada (1r exercici) i bastiment (conjugació dels presents per saber com fem l’imperatiu).

Això ha influït per la resta de la sessió. Han deduït els fenòmens fonètics, sobretot la persona que li costa més. Crec que se n’ha anat prou satisfeta.

 • Punts febles

QUÈ ES POT MILLORAR? COM HO FARÉ?

DESCRIPCIÓ DE LA PROPERA CLASSE

Fem la posada en comú del plantejament de la situació comunicativa.

ASPECTES QUE CAL RECORDAR

Sessió 26

DESCRIPCIÓ DE LA SESSIÓ

M’havia proposat els  objectius següents:

 • Reconèixer els complements del verb
 • Reconèixer els trets del nord-occ.
 • Repassar la morfologia verbal.
 • Traduir un decàleg
 • Planificar el text

ANÀLISI I REFLEXIÓ DESPRÉS DE LA SESSIÓ

 • Punts forts

L’activitat del consells va anar molt bé.

L’anècdota del suspens de llenguatge. És explicar-los una batalleta perquè parin l’orella.

 • Punts febles

Van desconnectar en la posada en comú i en l’explicació dels consells. Només n’hi ha una que està sempre atenta i que segueix tot el que penjo.

Evidentment, mal dia per planificar un text. Ja els vaig deixar anar que em recordava actitud d’adolescents.

QUÈ ES POT MILLORAR? COM HO FARÉ?

Continuo amb la sensació que aprofundim aquest títol de pel·li: Tu a Boston i jo a Califòrnia.

He de comptar que és una batalla perduda les cares d’ensopiment. Suposo que es deu a la tensió vaig començar a deixar anar “xorrades”. No les apunto perquè em caldria buscar un advocat.

Em deixen anar que sóc un pijo perquè faig servir retoladors de quatre colors. Per a l’anàlisi sintàctica va prou bé per marcar els diferents nivells.

DESCRIPCIÓ DE LA PROPERA CLASSE

Podrem aprofitar els consells de la Rebecca Blood, per repassar les formes de tractament i l’imperatiu i el present de subjuntiu.

ASPECTES QUE CAL RECORDAR

Cal negociar el calendari de sessions per a la Setmana Blanca

Sessió 25

DESCRIPCIÓ DE LA SESSIÓ

M’havia proposat els  objectius següents:

 • Reconèixer els complements del verb
 • Reconèixer els trets del nord-occ.
 • Repassar la morfologia verbal.
 • Acordar una pauta de revisió U2
 • Traduir els consells de la Rebecca Blood

ANÀLISI I REFLEXIÓ DESPRÉS DE LA SESSIÓ

 • Punts forts

Tot i que semblava que improvisava, em va agradar la manera de fer sortir els diferents complements verbals.

 • Punts febles

Hi anava indignat i amb un fred al cos pel local que ens havien facilitat per fer les proves de distància. Tampoc no les tenia totes sobre l’activitat del decàleg de la Rebecca Blood (fer una traducció…).

QUÈ ES POT MILLORAR? COM HO FARÉ?

 • Problema de comunicació: quan els vaig demanar un comentari es van pensava que els demanava un text. Mapes mentals diferents: em pensava que sabrien diferenciar com a gènere textual:  el comentari i l’entrada d’un bloc.

DESCRIPCIÓ DE LA PROPERA CLASSE

Aprofitaré els objectius que no vam treballar.

ASPECTES QUE CAL RECORDAR

Caldrà preguntar sobre la Setmana Blanca.

Sessió 24

DESCRIPCIÓ DE LA SESSIÓ

M’havia proposat els  objectius següents:

 • Acordar una pauta de revisió U2
 • Negociar la tasca de la U3
 • Comparar diferents models
 • Repassar la morfologia verbal
 • Reconèixer els trets del valencià

ANÀLISI I REFLEXIÓ DESPRÉS DE LA SESSIÓ

 • Punts forts

Com he anat lligant els diferents continguts. Hem aprofitat un text en valencià per reconèixer els trets diferencials.

 • Punts febles

He ajornat la pauta de revisió per als comentaris.

Em  sembla que no els ha fet gaire gràcia la tasca ni el plantejament de la unitat. Els ha costat observar els models de textos. Ni hi havia alguna que aprofitava mentre la companya feia la feina per mirar un model d’examen del D.

S’han queixat de la dificultat de deixar un comentari amb una determinada extensió.

QUÈ ES POT MILLORAR? COM HO FARÉ?

 • Si demano un comentari per opinar no puc limitar nombre de paraules. S’han queixat que ho han tingut magre per redactar el text.

DESCRIPCIÓ DE LA PROPERA CLASSE

Estaria bé muntar com a activitat la traducció del decàleg de Rebecca Blood.

ASPECTES QUE CAL RECORDAR

La revisió dels comentaris sobre l’Estat del benestar

Sessió 23

DESCRIPCIÓ DE LA SESSIÓ

M’havia proposat els  objectius següents:

 • Reconèixer els trets dialectals del balear i alguerès.
 • Elaborar una base d’orientació per  a les argumentacions
 • Negociar una pregunta per debatre en el bloc

ANÀLISI I REFLEXIÓ DESPRÉS DE LA SESSIÓ

 • Punts forts

Ja m’imaginava cares d’ensopiment perquè no els agrada els dialectes, però van anar prou bé les activitats;  tot i que eren repetides.

La base d’orientació i la negociació.

 • Punts febles

Cares d’escepticisme, per no dir d’avorriment.

No vaig tenir temps de mirar-me la correcció de l’exercici, però va servir per veure qui es pren seriosament el curs i qui no.

Vam tenir problemes tècnics del directe. No vam poder escoltar el final de la cançó de la Franca Masu, però així va donar més sentit la posada en comú.

QUÈ ES POT MILLORAR? COM HO FARÉ?

 • A mi, em va agradar com va quedar la sessió: mediterraneïtat. A més, va anar molt bé comparar els dos dialectes perquè tenen bastants trets en comú a part de les dues cantants.
 • He de comprometre’m a preparar-me més a consciència la classe, si fa vint anys que ho faig així?

DESCRIPCIÓ DE LA PROPERA CLASSE

Hem d’entrar a fer la unitat 3, però caldria abans negociar l’avaluació d’aquesta unitat.

ASPECTES QUE CAL RECORDAR

Cal preparar les dues entrades del bloc: una per al debat i l’altra perquè reconeguin varietats dialectals (el programa de les jornades de Tortosa és un Potosí).

Sessió 22

DESCRIPCIÓ DE LA SESSIÓ

M’havia proposat els  objectius següents:

§  Repassar els enllaços adversatius i concessius

§  Participar en un debat sobre Wikileaks

§  Fer un dictat

ANÀLISI I REFLEXIÓ DESPRÉS DE LA SESSIÓ

 • Punts forts

Tot i que no les tenia totes —ja hi va haver algú que va rondinar pel tema—, va anar prou bé el debat.

 • Punts febles

Potser les idees van ser molt pobres. Es va notar que anaven repassen els articles que havíem treballat.

Les diferents activitats per desenvolupar la tasca han d’estar descontextualitzades; si no, cansen al personal (Una altra vegada Wikileaks… podríem canviar de tema, no?).

No va tenir gaire ressò la piulada demanant aportacions al debat.

Seguiment de l’activitat i els criteris avaluatius.

QUÈ ES POT MILLORAR? COM HO FARÉ?

 • Per treballar els diferents objectius d’una tasca, caldrà plantejar activitats descontextualitzades per no afartar sobre el tema de la tasca.
 • Miraré de fer un millor seguiment en les activitats de grup. Potser havia d’haver intervingut en el grup en què no es va debatre sinó que dos membres van polemitzar.
 • cal tenir alguna pauta o rúbrica per avaluar les intervencions orals.

DESCRIPCIÓ DE LA PROPERA CLASSE

Haurem de treballar els dialectes insulars, elaborar la base d’orientació a l’hora de preparar una argumentació  i començar la unitat 3. Haurem d’habilitar una entrada per proposar les preguntes que es van pensar per al debat.

ASPECTES QUE CAL RECORDAR

Buscar el cedé de la Maria del Mar Bonet i agafar el dels dialectes.

Sessió 21

DESCRIPCIÓ DE LA SESSIÓ

M’havia proposat els  objectius següents:

 • Repassar l’ús dels determinants (II)
 • Aplicar l’estructura argumentativa
 • Revisar els resums

ANÀLISI I REFLEXIÓ DESPRÉS DE LA SESSIÓ

 • Punts forts

M’ha agradat plantejar de fer l’exercici de l’article neutre col·laborativament: formant parelles expertes.

  L’anàlisi de l’article d’Antoni Bassas, tot i que ja n’havíem treballat l’estructura. Va bé molt per fer-los adonar de l’ús dels marcadors textuals; però el risc de no planificar bé un text: que et quedin els paràgrafs descompensats. Em sembla que podia haver unit en un sol paràgraf la segona contraargumentació.

  • Punts febles
  • quant  a la col·laboració, quan han de fer un exercici o una activitat per parelles, però si els demanes que ho facin individualment els costa. En la posada en comú en el grup d’experts he vist alguna polissona. (Tinc l’excusa de la fatiga)
  • Tot  i que ja havíem comentat l’article i l’estructura. No han sabut identificar la tesi. L’han confós amb la conclusió i amb algun argument.

  QUÈ ES POT MILLORAR? COM HO FARÉ?

  DESCRIPCIÓ DE LA PROPERA CLASSE

  hem de treballar la dialectologia. Potser que l’audició d’El pi de formentor la faci des del bloc.

  ASPECTES QUE CAL RECORDAR

  Cal seguir els resums i articles d’opinió dels blocs personal.

  Mirar les reflexions de l’inici de curs (ho deixo per a aquest altre cap de setmana)

  He d’endreçar les carpetes i arreglar el portafolis.